Sólveig Jakobsdóttir, & Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2023). Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs: matsrannsókn. https://rannum.hi.is/rannsoknir/spjaldtolvur-i-kopavogi-matsrannsokn/

  • Sólveig Jakobsdóttir, Svava Pétursdóttir, & Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2023). Stafræn hæfni í grunnskólum Kópavogs: Niðurstöður úr sjálfsmati skólanna með SELFIE verkfærinu vorið 2021. https://rannum.hi.is/rannsoknir/spjaldtolvur-i-kopavogi-matsrannsokn/
  • Sólveig Jakobsdóttir, & Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2023). Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs: matsrannsókn – Könnun vor 2021 – viðhorf foreldra. https://rannum.hi.is/rannsoknir/spjaldtolvur-i-kopavogi-matsrannsokn/
  • Sólveig Jakobsdóttir, & Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2023). Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs: matsrannsókn – Könnun vor 2021 – viðhorf kennara. https://rannum.hi.is/rannsoknir/spjaldtolvur-i-kopavogi-matsrannsokn/
  • Sólveig Jakobsdóttir, & Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2023). Spjaldtölvur í grunnskólum Kópavogs: matsrannsókn – Könnun vor 2021 – viðhorf nemenda. https://rannum.hi.is/rannsoknir/spjaldtolvur-i-kopavogi-matsrannsokn/

Sólveig Jakobsdóttir. (2017). Stafræn borgaravitund: Þróun á opnum netnámskeiðum fyrir þá sem standa að uppeldi og menntun ungmenna: Greinargerð um tilurð námskeiðanna Netið mitt og Netið okkar Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. https://rannum.hi.is

Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2015). Spjaldtölvur í Norðlingaskóla – þróunarverkefni: Lokaskýrsla. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. Lokaskýrsla um spjaldtölvur í Norðlingaskóla.

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2014). LearnPad spjaldtölvur í Álftanesskóla. Þróunarverkefni 2012-2014. Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. Sótt af https://rannum.hi.is/wp-content/uploads/2015/06/LearnpadverkefniAlftanesskola.pdf

Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir. (2012). Spjaldtölvur í Norðlingaskóla – þróunarverkefni 2012-2013: Áfangaskýrsla. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. https://rannum.hi.is/rannsoknir/utgafa-a-vegum-rannum/

Þuríður Jóhannasdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2012).  Samkennsla stað- og fjarnema í grunnnámi í Kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 2010–2011. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM).  https://rannum.hi.is/wp-content/uploads/2012/05/Samkennsla_Kennaradeild_MVS_2010_2011.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2011). Dreifmenntarverkefnið SnæVest 2008-2011: Efling grunnskóla á landsbyggðinni með dreifmenntun – úttekt. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM).  https://rannum.hi.is/wp-content/uploads/2011/09/ThuridurJohannsdottir_SolveigJakobsdottir_SnæVest_mat_2011.pdf

Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2010). Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum. Reykjavík: RANNUM og SRR Háskóla Íslands. https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2010/09/06/Uttekt-a-fjarkennslu-i-framhaldsskolum-unnid-fyrir-mennta-og-menningarmalaraduneytid-juni-2010/