Kennaramenntun í fjarnámi samhliða kennslu í skóla

Þuríður Jóhannsdóttir

Þuríður Jóhannsdóttir

Á fyrsta hádegisverðarfundi RANNUM á árinu 2011 mun dr. Þuríður Jóhannsdóttir kynna doktorsverkefni sitt sem hún varði 3.desember sl. Ritgerðin fjallar um kennaramenntun í fjarnámi og kennaranema sem búa á landsbyggðinni og kenna í grunnskólum samhliða kennaranámi. Vettvangur rannsóknarinnar var annars vegar fjarnámið við Kennaraháskóla Íslands þar sem fylgst var með háskólanámi kennaranema og hins vegar strandhérað þar sem lengi hafði verið kennaraskortur en þar var fylgst með kennaranemum í skólum. Kennaramenntun er í senn akademískt og starfstengt nám og rannsóknin lýtur að því hvernig námið í skólunum og háskólanámið er samtengt. Með því að greina samspil einstaklingsþróunar og stofnanaþróunar er varpað ljósi á hvernig möguleikar til að læra að vera kennari tengjast bæði þróun í skólum og þróun fjarnámsins.
Í ljós kom að það var háð aðstæðum í skólunum hvernig háskólanámið nýttist. Dregin er sú ályktun að til þess að styðja nám kennaranema þurfi að vinna að skólaþróun á stofnanagrunni. Gengi kennaranema í háskólanáminu tengist þróun náms- og kennsluhátta í fjarnámi sem fram fer í námsumhverfi á netinu en líka í staðlotum í háskólanum. Möguleiki til samvinnu skiptir sköpum varðandi velgengni í náminu og andrúmsloft samhjálpar og samábyrgðar hefur þróast  í samfélagi fjarnema. Til að greiða fyrir frekari þróun fjarnámsins þarf að vinna að þróun þess á stofnanastigi alveg eins og í grunnskólum.
Meginniðurstaða ritgerðarinnar er sú að fyrir framþróun kennaramenntunar þurfi að vinna að þróun á starfi grunnskóla og háskóla á grundvelli stofnanasamvinnu. Í slíkri þróunarvinnu þarf í senn að beina sjónum að ábyrgð einstaklinga, samábyrgð bæði í hópi kennaranema og háskólakennara svo og að sameiginlegri stofnanaábyrgð bæði grunnskóla og háskóla.

Tími: 25. janúar 2011, kl. 12-13
Staðsetning: E205, aðalbyggingu Menntavísindasviðs v/Stakkahlíð

Nánari upplýsingar er að finna á vef Þuríðar
http://uni.hi.is/thuridur

Ritgerðina er einnig að finna hér:
Þuríður Jóna Jóhannsdóttir. (2010). Teacher education and school-based distance learning: individual and systemic development in schools and a teacher education programme. Doktorsritgerð, University of Iceland, Reykjavík.  http://hdl.handle.net/1946/7119